Saturday, March 12, 2005

Phát Triển Bền Vững


Sustainable Development


Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện tại và đảm bảo không làm tổn thương khả năng đáp ứng đòi hỏi của thế hệ tương lai........."

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." (WCED)


Liên Hệ

Mọi thắc mắc xin các bạn liên hệ trực tiếp qua email của tổ chức. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn trong thời gian sớm nhât có thể. Xin cảm ơn

phat_trien_ben_vung@yahoo.co.uk

Tại Việt Nam :
Nguyễn Hồng Anh : pinkie_ahn@yahoo.com

Tại United Kingdom
Lưu Đức Hiệp : ngochiepluu@fmail.co.uk

(Sustainable Development)

Trái ngược với hiểu biết phổ biến, phát triển bền vững không chỉ đơn thuần được hiểu là sự phát triển được duy trì một cách liên tục mà hơn thế phát triển ở đây là sự nỗ lực liên tục nhằm đạt được trạng thái bền vững trên mọi lĩnh vực. Phát triển bền vững không được coi là một mục tiêu được đặt ra để đạt được mà đó là một quá trình duy trì sự cân bằng cơ học của đòi hỏi của con người về tính công bằng, sự phồn vinh, chất lượng cuộc sống và tính bền vững của môi trường tự nhiên.

Phát Triển Bền Vững ngày càng trở thành trung tâm của sự phát triển trong mọi lĩnh vực khi xã hội khi bước vào thế kỉ 21. Vấn đề ô nhiễm môi trường từng ngày trở thành vấn đề đáng lưu tâm song song với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế. Thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, mức sống được nâng dần lên cả ở thành thị lẫn nông thôn, trong khi đó khoảng cách giàu nghèo trong xã hội cũng tăng lên rõ rệt.

Vì vậy phát triển bền vững sẽ giúp mọi người trong xã hội đều có quyền bình đẳng và luôn gắn phát triển kinh tế với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Phát triển bền vững bao gồm ba thành phần cơ bản :

 • Môi Trường Bền Vững

 • Xã Hội Bền Vững

 • Kinh tế Bền Vững

Khía cạnh môi trường trong phát triển bền vững đòi hỏi chúng ta duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép môi trường tiếp tục hỗ trợ điều kiện sống cho con người và các sinh vật sống trên trái đất

Khía cạnh xã hội của phát triển bền vững cần được chú trọng vào sự phát triển sự công bằng và xã hội luôn cần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển con người và cố gắng cho tất cả mọi người cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện sống chấp nhận được.

Yếu tố kinh tế đóng một vai trò không thể thiếu trong phát triển bền vững. Nó đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được chia sẻ một cách bình đẳng. Khẳng định sự tồn tại cũng như phát triển của bất cứ ngành kinh doanh , sản xuất nào cũng được dựa trên những nguyên tắc đạo lý cơ bản. Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không chỉ tập trung mang lại lợi nhuận cho một số ít, trong một giới hạn cho phép của hệ sinh thái cũng như không xâm phạm những quyền cơ bản của con người.

Tại Việt Nam trong thời gian gần đây cụm từ phát triển bền vững bắt đầu được nhắc tới trong nhiều lĩnh vực .Nhiều người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, mức sống được nâng dần lên với sự đi lên của nền kinh tế nhưng một câu hỏi cần được đặt ra đó là phương hướng phát triển của nền kinh tế hiên nay có thực sự bền vững hay không? Câu hỏi này không chỉ thể tìm được câu trả lời trong ngày một ngày hai, không phải là nỗ lực của một cá nhân mà là sự gắng sức của tât cả mọi người trong xã hội.


Tài Liệu Tham Khảo

 • Chương Trình Nghị sự 21 ( Agenda 21 ) là một bản kế hoạch hành động toàn diện được áp dụng trên quy mô toàn cầu, tại cấp quốc gia, cấp địa phương bới các tổ chức của Liên Hợp Quốc, tổ chức Chính Phủ và các tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn, trên mọi lĩnh vực mà con người có sự tác động lên môi trường. Bản Nghị Sự được thông qua bởi hơn 178 quốc gia tai hội nghị Môi Trường và Phát Triển được tổ chức tại Rio de Janerio, Brazil (1992)

  - English version ( Agenda 21 )

  - Bản Tiếng Việt ( Chương Trình Nghị Sự 21 )

 • Tuyên Ngôn Johannesburg về Phát Triển Bền Vững

  ( The Johannesburg Declaration on Sustainable Development)

 • Hướng dẫn về sản xuất và tiêu dùng bền vững

  (Resource Kit on Sustainable Consumption and Production ) ( UNEP )

  <>Mục đích của tài liệu này là nhằm cung cấp những thông tin chung về những chủ đề chọn lọc thông qua phân tích những tác động của môi trường, xã hội và những ví dụ điển hình từ nhiều nơi trên thế giới. Tài liệu ngoài ra còn mang tới cho từng cá nhân, công ty, chính quyền địa phương những gợi ý nhắm áp dụng kiến thức về môi trường vào thực tế.

  Tài liệu bao gồm 12 đề tài : Marketing , Ecodesign , Năng Lượng , Thực Phẩm , Nhà Cửa , Giải Trí , Lối Sống , Công Nghệ Mới và Thông Tin , Dệt May , Du Lịch và Nguồn Nước .


 • YouthXchange - Bản hướng dẫn này tập trung cung cấp cho các bạn trẻ những thông tin cần thiết về tiêu thụ một cách bền vững.


Giới Thiệu & Mục Tiêu của Tổ Chức


1. Giới Thiệu

Mục đích của trang web này là nâng cao hiểu biết của mọi người về phát triển bền vững, và với hi vọng là nơi mọi người có thể trao đổi và tìm hiểu cập nhật nhật những thông tin mới nhất về phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam cũng như học hỏi kinh nghiệm về phát triển bền vững của nhiều nơi trên thế giới.

Trang web được lập ra qua ý tưởng của Nguyễn Hồng Anh ( Pinkie) và Lưu Đức Hiệp ( Lupo ) với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam và là một công cụ hiệu quả thúc đẩy những hoạt động của tổ chức. Và hơn nữa với hi vọng đây là tiền đề vững chắc cho sự ra đời của một tổ chức NGO ( Non-Governmental-Organisation) trong tương lai hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững.


2. Mục Tiêu

Xây Dựng & Duy Trì Một Tương Lai Bền Vững

Con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển vì vậy giáo dục đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy nhận thức về phát triển bền vững và nâng cao hiểu biết của mọi người trong những vấn đề môi trường và phát triển.

2.1. Giáo dục về phát triển bền vững :

 • Giúp mọi người hiểu được mối quan hệ tương hỗ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với môi trường xung quanh và hệ quả của những hành động, quyết định của từng cá nhân cũng như của cộng đồng tới môi trường hiện nay cũng như tơi môi trường và thế hệ tương lai.
 • Nâng cao hiểu biết về khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, công nghệ cũng như môi trường thúc đẩy hoặc có khi cản trở sự phát triển bền vững.


 • Xây dựng khả năng nhận thức, thái độ,quan điểm để giúp cho mọi người có khả năng đóng góp cho phát triển bền vững ở cấp độ địa phương, quốc gia và cả tầm quốc tế.

2.2. Những thông điệp , kiến thức quan trong cần được mang tới cho mọi người thông qua giáo dục vể phát triển bền vững :

 • Hiểu biết về mối quan hệ tương hỗ giữa những thành phần, hệ thống trong tự nhiên cũng như trong xã hội ví dụ như mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên hay sự cần thiết suy trì một hệ thống bền vững của môi trường tự nhiên, xã hội và nền kinh tế.
 • Hiểu biết về nhu cầu cũng như quyền của thế hệ tương lai.

 • Hiểu biết về giá trị của tính đa dạng ví dụ như lý do dẫn tới sự suy thoái của tính đa dạng hay tính cấp thiết trong vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học.
 • Hiểu biết về chất lượng cuộc sống, sự công bằng liên quan tới vấn đề phát triển bền vững.
 • Nhận thức giới hạn vể khả năng chịu đựng của trái đất (carrying capacity): những nguồn tài nguyên quan trọng có giá trị với con người đang ngày ngày bị phá hoại và khai thác bừa bãi.

<>
<>Contact : phat_trien_ben_vung@yahoo.co.uk
<>Copyright © 2005 Luu Duc Hiep . All Rights Reserved.
<>
<>